PAge: 931
Profiel, BADOR Bouw ADvies ORganisatie
PROFIEL

BADOR biedt een innovatief en integraal dienstenpakket met betrekking tot nieuwbouw, renovatie- en onderhoudsprojecten. 

In het totale dienstverleningspakket staat de opdrachtgever centraal en kan er, tegen een concurrerende tariefstelling, flexibel op de wensen worden ingespeeld.

De gehele dan wel gedeeltelijke (ver)bouw- en onderhoudszorg kan aan BADOR worden uitbesteed.
Daartoe worden drie hoofdactiviteiten onderscheiden:
BOUW ADVIES INTEGRATIE™, BOUW MANAGEMENT en VASTGOED-MANAGEMENT.

De analytische en brede aanpak biedt onze opdrachtgevers een belangrijke meerwaarde. Projecten en opdrachten worden binnen planning en budget gerealiseerd.

BADOR® Bouw ADvies ORganisatie is in 1991 in Nederland opgericht en in 1996 uitgebreid met BADOR® Belgium NV voor de Belgische markt.

MARKTGEBIED KLANTEN PROJECTEN

Het marktgebied van BADOR bestrijkt Nederland en Noord-België.

Kaart Nederland De Nederlandse markt wordt bediend vanuit de vestiging in Breda (Nederland) en de Belgische markt vanuit de vestiging in Hoogstraten (België).

Tot de opdrachtgevers behoren:
gemeentelijke- en provinciale overheden;
de Rijksoverheid (RijksGebouwenDienst -RGD- en Dienst Gebouwen Werken en Terreinen -DGW&T-);
particulieren;
het bedrijfsleven;
Verenigingen van Eigenaars;
ontwikkelaars;
(institutionele) beleggers.

Enige namen:
Nationale Nederlanden, Bosch Security Systems, Politie Hollands Midden, Montis, Duni, ArboNed, Koninklijke de Kuijper, ABP, Koninklijke Marechaussee, Pioneer Hi Bred, ROC West Brabant, AM, DGW&T en de ING bank.

Nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten worden zowel in de woning- als de utiliteitsbouw uitgevoerd.

Hyundai Garage Projecten lopen uiteen van:
scholen;
horeca waaronder hotels;
zorg-/medische voorzieningen;
bedrijfsgebouwen waaronder garage-bedrijven, visrokerij, drankenfabriek, drukkerijen;
winkels, winkelcentra;
woningen;
kantoren.

Op verzoek verstrekken wij graag een op uw project afgestemde referentielijst.

Volvo garage
Copyright © BADOR® Bouw ADvies ORganisatie Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn
updated: 24-01-2017 logo BADOR Bouw ADvies ORganisatie