PAge: 933
Activiteiten, BADOR Bouw ADvies ORganisatie
BOUW ADVIES INTEGRATIE™

In een bouwproces is het gebruikelijk de gehele uitvoering onder te brengen bij één hoofdaannemer.
Het bouw-advies daarentegen wordt nog steeds versnipperd uitbesteed aan diverse adviseurs, met alle consequenties, zoals versnipperde aansprakelijkheid, coördinatieproblemen en inefficiëntie.

BADOR doorbreekt deze verouderde aanpak door in de nieuwe Bouw Advies Integratie methode op te treden als "hoofdaannemer" van het totale bouw-adviespakket, zowel bouwkundig, constructief, installatietechnisch als organisatorisch.
Zie organisatiestructuur

Afgestemd op het project en in overleg met de opdrachtgever, huurt BADOR, onder haar verantwoordelijkheid, de noodzakelijke adviesdisciplines, waaronder de architect, constructeur en installatieadviseur, in.

De Bouw Advies Integratie™ methode biedt de opdrachtgever als uniek voordeel:

"SLECHTS ÉÉN VERANTWOORDELIJKE
CONTRACTPARTNER VOOR ALLE BOUW-ADVIESDIENSTEN
ZONDER MEERKOSTEN"

Een beter op het project afgestemd adviesteam en één verantwoordelijke, sturende, partner resulteert in een optimaler eindprodukt en minder zorgen.
Door een efficiëntere sturing en indeling van het bouwproces is het totale honorarium niet hoger.
Het bouwproces is voor de opdrachtgever eenvoudiger te volgen en verschaft vanaf het eerste begin inzicht in de wensen en financiële consequenties.
De opdrachtgever blijft daarbij vrij in de keuze van architect, constructeur, installatieadviseur en aannemer(s).

Van de nieuwe Bouw Advies Integratie en het onderscheid ten opzichte van de Traditionele en Turn-Key methode is
een toelichting in PDF beschikbaar.

Lees ook de praktijkcases

BOUW MANAGEMENT VASTGOED MANAGEMENT

De adviestaken in verband met het uitvoeren van bouw- en renovatieplannen.

DENK HIERBIJ AAN:
haalbaarheidsonderzoek, Programma van Eisen (functioneel, lokationeel, technisch), bouw-begrotingen/-ramingen, stichtingskosten-overzichten, planbeoordeling (financieel, technisch, functioneel), directievoering, uitvoeringstoezicht, lokatieonderzoek, project-management, financierings-/subsidie-ondersteuning, vergunningaanvragen, aannemersselectie/-onderhandeling, adviseursselectie.

Lees ook de praktijkcases

De adviestaken in verband met het beheer en onderhoud van vastgoed. 

DENK HIERBIJ AAN:
beheren en digitaliseren van bouwtekeningen, bepalen van (verhuurbare) oppervlakten, onderhoudsplannen/ meerjarenramingen, opstellen Plan van Aanpak groot onderhoud, bestuur Verenigingen van Eigenaars, technische opnames, huisvestingsanalyse/-inventarisatie, technisch beheer, facility-management, rendementsanalyses.

 

Lees ook de praktijkcases

Copyright © BADOR® Bouw ADvies ORganisatie Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn
updated: 24-01-2017 logo BADOR Bouw ADvies ORganisatie